Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

Nghiên cứu khoa học

 TÁC PHẨM ĐẦU TAY -

TÁC PHẨM ĐẦU TAY - "ENGLISH BRIDGE COURSE FOR VIETNAMESE PRE-A1 ADULT STUDENTS"

Sách viết bằng Tiếng Anh, Sách bằng tiếng nước ngoài, English Bridge Course For Vietnamese Pre-A1 Adult Students

10/09/2022

SEMINAR CHUYÊN MÔN - TỔ TIẾNG ANH CƠ BẢN

SEMINAR CHUYÊN MÔN - TỔ TIẾNG ANH CƠ BẢN

SEMINAR CHUYÊN MÔN - TỔ TIẾNG ANH CƠ BẢN  

25/11/2020


0986019294