Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

Hội thảo khoa học quốc tế nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ, văn học và văn hóa - LLCE2020

Trường ĐHSP Hà Nội 2 trân trọng thông báo và kính mời các chuyên gia, các nhà khoa học, các giảng viên và mọi người quan tâm đăng ký tham dự và viết bài cho Hội thảo khoa học quốc tế “NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ, VĂN HỌC VÀ VĂN HÓA– LLCE2020” được tổ chức vào ngày 10/10/2020 tại Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
 
Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, các đại biểu trong và ngoài nước giao lưu, trao đổi kết quả nghiên cứu, phương pháp và các nguồn tài liệu liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ, văn học và văn hóa trước sự tác động của toàn cầu hóa, sự phát triển của công nghệ kĩ thuật số và trí tuệ nhân tạo.
 
Các mốc thời gian quan trọng:
- Hạn gửi tóm tắt báo cáo và đăng ký trình bày tại hội thảo: 30/5/2020
- Hạn gửi bài toàn văn: 1/8/2020
- Hạn đăng ký tham dự: 20/9/2020
Các biểu mẫu và thông tin về Hội thảo có trên website: http://www.hpu2.edu.vn/vi-VN/khcn&-htqt
Đường link đăng ký tham dự: https://forms.gle/LanEHH9gFmpcv5oK6 
Email nhận phiếu đăng ký tham dự, tóm tắt báo cáo và bài toàn văn: llce2020@hpu2.edu.vn 
 
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ms. Đỗ Thị Thanh Dung (ĐT: + 84 987192313),
Ms. Lê Thị Thùy Vinh (ĐT: +84 982058702),
Ms. Dương Thị Quỳnh Oanh (ĐT: +84 986438899).

Chi tiết về hội thảo xin xem thông báo số 1 hoặc website của hội thảo:
 
- Thông báo số 1: xem tại đây.
- Website của hội thảo: xem tại đây.
Bài viết khác

0986019294