Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

Thông báo tổ chức & thư mời viết bài tham dự Hội thảo Quốc tế

Hội thảo được tổ chức ngày 17 tháng 11 năm 2018, chủ đề: "Dạy và học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế - Lý luận và thực tiễn, tại trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội".
 
Nội dung thư mời:
Bài viết khác

0986019294