Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị học tập và Hội nghị khoa học

1. Hội nghị Học tập: 13h30 Thứ 6 ngày 26 tháng 10 năm 2018 tại Hội trường 14-8, chủ đề: “Phương pháp học tập để đáp ứng chuẩn đầu ra”.
                             Hạn thu bài: Ngày 22 tháng 10
 
2. Hội nghị Khoa học: 8h30 sáng Thứ 6 ngày 26 tháng 10 năm 2018, chủ đề: “Dạy học theo hướng tiếp cận chuẩn đầu ra của sinh viên". 
+ Tiểu ban Tiếng Anh: Phòng 207 Tòa nhà Thí nghiệm
+ Tiểu ban Tiếng Trung: Phòng 208 Tòa nhà Thí nghiệm 
                             Hạn thu bài: Ngày 24 tháng 10

☆ Cán bộ giảng viên gửi bài tới địa chỉ email: haanhtran9299@gmail.com

☆ Sinh viên gửi bài cho cố vấn học tập của mình.

Tác giả bài viết: Nga Nguyễn

Bài viết khác

0986019294