Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

Dự kiến chương trình Hội nghị Khoa học và Hội nghị Học tập Khoa Ngoại ngữ

1. CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA NGOẠI NGỮ
Dạy học theo hướng tiếp cận chuẩn đầu ra của sinh viên
Thứ Sáu, ngày 26 tháng 10 năm 2018
Đơn vị tổ chức: Khoa Ngoại ngữ
Địa điểm: Văn phòng Khoa Ngoại ngữ
Thành viên tham dự: Toàn bộ cán bộ giảng viên Khoa Ngoại ngữ
Chủ trì: Thạc sĩ Nguyễn Thị Lễ, Phó trưởng Khoa Ngoại ngữ
 
8:30 – 8:35 Chủ trì phát biểu giới thiệu chương trình
8:35 – 9:05 Tìm hiểu kì thi HSK
T.S Phạm Nghĩa Vân
9:05 – 9:35 Dạy học hướng đến chuẩn đầu ra HSK2
Th.S Đàm Thị Hằng
9:35 – 09:45 Nghỉ giải lao
9:45 – 10:15 Nghiên cứu tính chính xác trong dịch viết anh-việt
Th.S Đỗ Tiến Đức
10:15 – 10:45 Teaching and Testing Standards: This Is How We Measure Competency
T.S  William Salazar Ed.D
10:45 – 11:15 English Major Freshmen’s Perceptions on Video Recording Assignments and Their Effectiveness on Learning Speaking
Th.S Lê Thị Phương Thảo
11:15 – 11:20 Tổng kết
     
 
2. Kế hoạch chương trình: Hội nghị học tập sinh viên Khoa Ngoại ngữ
Năm học 2018 – 2019
Thời gian: 13h30 Ngày 26 tháng 10 năm 2018
Địa điểm: Hội trường 14 - 8
STT Thời gian Nội dung Thực hiện
 1.  
13h30 Văn nghệ chào mừng Ban tổ chức
 1.  
13h45 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ban tổ chức
 1.  
13h50 Báo cáo đề dẫn TH.S Nguyễn Thị Lễ
 1.  
14h00 Trao giấy khen, phần thưởng cho các sinh viên có thành tích học tập tốt Ban CNK
 1.  
14h10 Báo cáo tham luận số 1: Phương pháp học tiếng anh hiệu quả cho sinh viên Đại học Sinh viên Nguyễn Hải Ly - k43- Ngôn ngữ Anh
 1.  
14h35 Báo cáo tham luận số 2: Phương pháp chuẩn đầu ra
sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc
Sinh viên Đinh Thị Thanh Huyền - K41A-Ngôn ngữ Trung Quốc
 1.  
15h00 Trò chơi Ban tổ chức
 1.  
15h20 Báo cáo tham luận số 3: Phương hướng phát triển Câu lạc bộ Tiếng Anh chuyên (Revolution English Club) năm học 2018-2020 Sinh viên Nguyễn Thị Trà Giang - K41A- Sư phạm Tiếng Anh
 1.  
15h45 Báo cáo: Chia sẻ tầm quan trọng của việc làm khóa luận/ Nghiên cứu khoa học TS. Trần Linh Chi
 1.  
16h10 Giao lưu: Hỏi và trả lời giữa Sinh viên – Giảng viên Ban tổ chức
 1.  
16h30 Tổng kết Ban tổ chức
 

Tác giả bài viết: Nga Nguyễn

Bài viết khác

0986019294