Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

Thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học và Hội nghị Học tập cấp Khoa

+ Thời gian dự kiến tổ chức: Hội nghị Khoa học vào ngày 19/10/2018 và Hội nghị Học tập vào 26/10/2018.

+ Nội dung: Hội nghị Khoa học với chủ đề: “Dạy học theo hướng tiếp cận chuẩn đầu ra của sinh viên". 
Hội nghị Học tập với chủ đề: “Phương pháp học tập để đáp ứng chuẩn đầu ra”.

☆ Cán bộ giảng viên gửi bài tới địa chỉ email: haanhtran9299@gmail.com

☆ Sinh viên gửi bài cho cố vấn học tập của mình.

Hội nghị sẽ được chia thành 2 tiểu ban: Tiếng Anh và Tiếng Trung. Các bài báo cáo có thể viết và trình bày bằng Tiếng Việt, Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung.

+ Hạn chót nhận bài Hội nghị học tập: 21/10/2018.
 

LƯU Ý: SINH VIÊN THAM GIA VIẾT BÀI SẼ NHẬN ĐƯỢC GIẤY CHỨNG NHẬN.

Tác giả bài viết: Nga Nguyễn

Bài viết khác

0986019294