Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

SEMINAR CHUYÊN MÔN - TỔ TIẾNG ANH CƠ BẢN

SEMINAR CHUYÊN MÔN - TỔ TIẾNG ANH CƠ BẢN  

Seminar chuyên môn cấp tổ được thực hiện thường xuyên bởi các tổ trong khoa, nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy trong khoa! 

Ngày 25/11/2020, Tổ Tiếng Anh cơ bản đã thực hiện buổi Seminar do Thạc sĩ Mai Thị Vân Anh - Tổ Trưởng trình bày với 2 đề tài như sau: 

 Đề tài số 1: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả tự học môn Tiếng Anh cho sinh viên khối không chuyên trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2.  

Đề tài số 2: Nghiên cứu một số khó khăn trong việc giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên không chuyên và một số giải pháp khắc phục.

Các thành viên tổ Tiếng Anh cơ bản: Tags:


Bài viết khác

0986019294