Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

Sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tìm hiểu về Chương trình ETEP

Thực hiện kế hoạch truyền thông năm 2018 của Ban Quản lý ETEP Trường ĐHSP Hà Nội 2, trong hai ngày 18 và 19 tháng 8 năm 2018, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã tổ chức Giới thiệu chung về Chương trình Phát triển các trường Sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (chương trình ETEP) cho sinh viên năm thứ hai và thứ ba.
 
PGS.TS. Phùng Gia Thế - Trưởng phòng Đào tạo, Thành viên Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường ĐHSP Hà Nội 2 là người trực tiếp lên lớp với các bạn sinh viên bài giảng quan trọng này. Nội dung giới thiệu tới sinh viên (đối tượng thụ hưởng gián tiếp Chương trình ETEP) gồm có: Mục tiêu của Chương trình ETEP; Mục tiêu cụ thể Chương trình ETEP; Các đối tượng thụ hưởng trực tiếp; Các đối tượng thụ hưởng gián tiếp; Các kết quả chủ yếu của Chương trình; Hoạt động chính của Chương trình ETEP; Vai trò, nhiệm vụ của Trường ĐHSP Hà Nội 2 trong Chương trình.
 
Hiện nay, Trường ĐHSP Hà Nội 2 là một trong tám trường Đại học Sư phạm chủ chốt của cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn để thực hiện Chương trình ETTEP. Với mục tiêu phát triển các trường sư phạm được lựa chọn và cơ quan quản lý giáo dục để tăng cường chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, thông qua phát triển nghề nghiệp thường xuyên, liên tục theo nhu cầu thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.
 
Chương trình ETEP chỉ có thể thành công nếu khuyến khích và thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan, các trường Đại học Sư phạm chủ chốt, các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và cộng đồng giáo viên, sinh viên sư phạm. Thông qua các hoạt động truyền thông, các bên liên quan sẽ tích cực hơn trong việc tham gia vào quá trình tạo ra sản phẩm của Chương trình, đồng thời có những đóng góp cho các nỗ lực nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Tác giả bài viết: Nga Nguyễn

Nguồn tin: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Bài viết khác

0986019294