Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

Danh sách cố vấn học tập Khoa Ngoại ngữ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
                KHOA NGOẠI NGỮ
 
THÔNG TIN CỐ VẤN HỌC TẬP SINH VIÊN

  1. Cố vấn học tập K41
STT Họ và tên Cố vấn ngành Lớp ngành học Địa chỉ liên hệ
 
1 Đỗ Thị Hương Sư phạm Tiếng Anh K41 A và B – SP Anh SĐT: 0165 483 2973
Email: youandhuong@gmail.com
2 Lưu Thị Hương Ngôn ngữ Anh K41 NN Anh SĐT: 0989 817 356
Email: bupmanghnue@gmail.com
3 Nguyễn Thị Nga (B) Ngôn ngữ Trung Quốc K41 A và B NN TQ SĐT: 0977 463 488
Email: gauconbuongbinh030688@gmail.com
 
  1. Cố vấn học tập K42
STT Họ và tên Cố vấn ngành Lớp ngành học Địa chỉ liên hệ
 
1 Lưu Thị Hương Sư phạm Tiếng Anh K42- SP Anh SĐT: 0989 817 356
Email: bupmanghnue@gmail.com
2 Vũ Thị Minh Nguyệt Ngôn ngữ Trung Quốc K42 - NN TQ SĐT: 0966 411 544
Email: nguyet.vu1412@gmail.com
 
 
  1. Cố vấn học tập K43
 
STT Họ và tên Cố vấn ngành Lớp ngành học Địa chỉ liên hệ
 
1 Nguyễn Thị Phương Thảo Sư phạm Tiếng Anh K43 A và B - SP Anh SĐT: 0167 263 6049
Email: phuongthaonguyen.2804@gmail.com
2 Nguyễn Thị Minh Phương Ngôn ngữ Anh K43 A - NN Anh SĐT: 0975 530 558
Email: phuongminhsp2@gmail.com
3 Nguyễn Thị Nga (A) Ngôn ngữ Trung Quốc K43 A và B – NN TQ SĐT: 0168 857 9875
Email: mainga311@gmail.com
 
  1. Cố vấn học tập K44
STT Họ và tên Cố vấn ngành Lớp ngành học Địa chỉ liên hệ
 
1 Nguyễn Thị Minh Phương Sư phạm Tiếng Anh K44 A – SP Anh SĐT: 0975 530 558
Email: phuongminhsp2@gmail.com
2 Trần Thị Minh Phương Sư phạm Tiếng Anh K44 B và K44 C – SP Anh SĐT: 0167 538 6646
Email: tranphuong91191@gmail.com
3 Phạm Thị Tuấn Ngôn ngữ Anh K44 A và K44 B – NN Anh SĐT: 0983 847 704
Email: tuanpham0303@gmail.com
4 Vũ Thị Minh Nguyệt Ngôn ngữ Trung Quốc K44 A – NN TQ SĐT: 0966 411 544
Email: nguyet.vu1412@gmail.com
5 Đàm Thị Hằng Ngôn ngữ Trung Quốc K44 B và K44 C – NN TQ SĐT: 0962 234 397
Email: minhhang90.hanu@gmail.com
 
  1. Cố vấn học tập khóa 44 ngành 2
STT Họ và tên Cố vấn ngành Lớp ngành học Địa chỉ liên hệ
 
1 Trần Thị Ngân Ngôn ngữ Anh   SĐT: 0975 530 558
Email: tranngan.sfl@tnu.edu.vn
2 Nguyễn Thị Nga (B) Ngôn ngữ Trung Quốc   SĐT: 0977 463 488
Email: gauconbuongbinh030688@gmail.com
 

Tác giả bài viết: Nga Nguyễn

Bài viết khác

0986019294