Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

Thông tin về các lớp bồi dưỡng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc theo chuẩn đầu ra

Để đáp ứng nhu cầu bổ trợ kiến thức, nâng cao trình độ tiếng Anh và tiếng Trung Quốc của sinh viên trong trường hướng tới đạt chuẩn đầu ra, Khoa Ngoại ngữ dự kiến mở các lớp bồi dưỡng như sau:
- Tiếng Anh: Lớp trình độ A+, A1-A2, A2-B1, B1-B2, B2-C1
- Tiếng Trung Quốc: Lớp trình độ HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4 và HSK 5
- Thời gian và khối lượng bồi dưỡng cho mỗi trình độ: một khóa 24 buổi, mỗi buổi 2 tiếng.
- Kinh phí:
Trình độ Kinh phí
A1, A1-A2, HSK 1 và HSK 2 1.250.000 VNĐ/khóa/học viên
A2-B1 và HSK 3 1.400.000 VNĐ/khóa/học viên
B1-B2 và HSK 4 1.500.000 VNĐ/khóa/học viên
B2-C1 và HSK 5 1.550.000 VNĐ/khóa/học viên
 
Đăng ký trực tuyến:
 

Tác giả bài viết: Nga Nguyễn

Bài viết khác

0986019294