Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

Danh sách Giảng viên Khoa Ngoại ngữ đủ điều kiện hướng dẫn KLTN 2018 – 2019

 1. Danh sách Giảng viên Khoa Ngoại ngữ đủ điều kiện hướng dẫn KLTN 2018 – 2019
  1. Ngôn ngữ Anh
  STT Họ và tên Hướng nghiên cứu Liên hệ
  1 Đào Thị Lan Anh Lý luận và phương pháp giảng dạy ngoại ngữ ( điểm mạnh nói, viết) SĐT: 0974322916
  Email: tamhy.198@gmail.com
  2 Đỗ Thị Thanh Dung Lý luận và phương pháp giảng dạy ngoại ngữ SĐT: 0987192313
  Email: thanhdungdo90@gmail.com
  3 Nguyễn Văn Đen Phân tích lỗi sai, so sánh đối chiếu SĐT: 0978525899
  Email: nguyenvanden@hpu2.edu.vn
  4 Đỗ Tiến Đức Ngữ pháp, lý thuyết tiếng, dịch SĐT: 0972791190
  Email: huyendat0609@yahoo.com
  5 Đỗ Thị Hương Kĩ năng sử dụng ngoại ngữ SĐT: 03654832973
  Email: youandhuong@gmail.com
  6 Trần Thị Ngân Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, dạy học thông qua đề án SĐT: 0393060469
  Email: tranthingan@hpu2.edu.vn
  7 Nguyễn Thị Hồng Nhật Đào tạo giáo viên, PP giảng dạy môn nghe, Ứng dụng CNTT trong giảng dạy SĐT: 0987897339
  Email: hongnhatbk@gmail.com
  8 Nguyễn Thị Minh Phương PP thực hành tiếng SĐT: 0975530558
  Email: phuongminhsp2@gmail.com
   
  9 Trần Thị Minh Phương Lý luận và phương pháp giảng dạy ngoại ngữ SĐT: 0375386646
  Email: doccas7777@gmail.com
  10 Lê Thị Phương Thảo Thực hành tiếng  
  11 Nguyễn Thị Thu Thủy Phương pháp giảng dạy SĐT: 0977273377
  Email: thuy@sinhvu.com
  12 Phạm Thị Tuấn PP giảng dạy, ngữ dụng, phân tích diễn ngôn SĐT: 0983847704
  Email: tuanpham0303@gmail.com
   
  1. Ngôn ngữ Trung
  STT Họ và tên Hướng nghiên cứu
   
  Liên hệ
  1 Trần Linh Chi Giảng dạy tiếng Hán quốc tế, lý thuyết và thực hành dịch, quảng bá tiếng Trung Quốc SĐT: 0904818262
  Email: tranlinhchi@hpu2.edu.vn
  2 Vũ Thị Huế Tiếng  Hán  hiện  đại (Ngữ  pháp,  từ  vựng),  giảng  dạy  tiếng  Hán SĐT: 0966769689
  Email: misshue1887@gmail.com
  3 Phạm Thị Nghĩa Vân Văn học cổ đại Trung Quốc  
   
   

Tác giả bài viết: Nga Nguyễn

Bài viết khác

0986019294