Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

Các mốc thời gian cần lưu ý đối với sinh viên làm KLTN

Các mốc thời gian cần lưu ý:
+ Ngày 7/11: Giảng viên đồng ý hướng dẫn báo lại danh sách giảng viên hướng dẫn, sinh viên làm khoá luận, tên đề tài (Ngành Tiếng Anh cho cô Đỗ Thị Hương, Tiếng Trung cho cô Nguyễn Thị Nga (B).
+ Ngày 8-10/11: Thảo luận tên đề tài ở tổ bộ môn, tổng hợp kết quả cuối cùng gửi cô Trần Linh Chi.
+ Ngày 12/11: Trình BCN Khoa xét duyệt danh sách sinh viên làm khoá luận, tên đề tài.
+ Ngày 13/11: Chốt danh sách cuối cùng, gửi lại cho các giảng viên hướng dẫn và các sinh viên làm khoá luận để thực hiện.

Tuần 4 tháng 12/2018: Bảo vệ đề cương
Tuần 3 tháng 05/2019: Bảo vệ KLTN

Tác giả bài viết: Nga Nguyễn

Bài viết khác

0986019294