Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN KHỐI KHÔNG CHUYÊN NGỮ KHÓA 46

Kế hoạch tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào cho sinh viên khối không chuyên ngữ khóa 46

Thời gian thi: Ngày 17/10/2020Tags:


Bài viết khác

0986019294