Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

Kế hoạch xét điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

* Từ 13/8 - 26/8/2018: Cố vấn học tập chỉ đạo họp lớp, tiến hành xét kết quả rèn luyện của từng sinh viên.

* Từ 27/8 - 02/9/2018:  Các đơn vị họp xét kết quả rèn luyện. Công khai kết quả xét đến các lớp sinh viên, sửa chữa sai sót (nếu có) và gửi bảng tổng hợp (kèm danh sách chi tiết) về Phòng CTCT - HSSV.

* Từ 03/9 - 09/9/2018: Nhà trường họp xét kết quả rèn luyện.

Tác giả bài viết: Nga Nguyễn

Bài viết khác

0986019294