Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

Kết quả thi khảo sát năng lực ngoại ngữ năm 2018

1. Kết quả thi VSTEP NN Anh và SP Anh

Khóa học K43      
Ngành đào tạo Bậc 3 Bậc 4 Không đạt Tổng sinh viên
Ngôn ngữ Anh 52 7 7 66
Sư phạm Tiếng Anh 93 14 22 129
Tổng sinh viên 145 21 29 195
Khóa học K42      
Ngành đào tạo Bậc 3 Bậc 4 Không đạt Tổng sinh viên
Sư phạm Tiếng Anh 10 23 5 38
Tổng sinh viên 10 23 5 38
Khóa học K41      
Ngành đào tạo Bậc 3 Bậc 4 Không đạt Tổng sinh viên
Ngôn ngữ Anh 17 22   39
Sư phạm Tiếng Anh 27 74 13 114
Tổng sinh viên 44 96 13 153

2. Kết quả thi khảo sát năng lực ngoại ngữ NN Anh và SP Anh: Xem tại đây

3. Kết quả thi HSK 2: 
Đạt HSK 2 92
Không đạt 4
Tổng số sinh viên 96

4. Kết quả thi HSK4: Xem tại đây

5. Kết quả thi HSK5: Xem tại đây

Tác giả bài viết: Nga Nguyễn

Bài viết khác

0986019294