Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

Kế hoạch thi và Danh sách phòng thi đánh giá năng lực ngoại ngữ ngày 11/01/2020 và 12/01/2020

1. Ngày 11/01/2020: Đánh giá năng lực tiếng Anh, tiếng Trung bậc 2
 
- Danh sách phòng thi tiếng Anh bậc 2, xem tại đây.
 
- Danh sách phòng thi tiếng Trung HSK2.

- Kế hoạch và Thời gian biểu thi.

2. Ngày 12/01/2020: Đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3-5
 
- Danh sách phòng thi tiếng Anh bậc 3-5.

- Kế hoạch và Thời gian biểu thi.

Tác giả bài viết: Nga Nguyễn

Bài viết khác

0986019294