Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TỪ KHÓA 43 TRỞ VỀ TRƯỚC

Kế hoạch đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên từ khóa 43 trở về trước:

Thời gian thi: 21/11/2020 và 05/12/2020.


Tags:


Bài viết khác

0986019294