Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

UBND tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng giáo viên năm 2018

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 319 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên khối Mầm non: 119 chỉ tiêu.

– Giáo viên khối Tiểu học: 157 chỉ tiêu.

– Giáo viên Khối THCS: 43 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: 

– Thời gian: Tiếp nhận hồ sơ từ ngày 27/08/2018 đến ngày 31/08/2018, trong giờ hành chính.

– Địa điểm: Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh.

http://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-tinh-bac-ninh-tuyen-dung-giao-vien-nam-2018/
 

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng xem tại đây

Bài viết khác

0986019294