Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tuyển dụng viên chức Giáo dục năm 2018

Ngày 29/10/2018 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 1288/TB-UBND về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2018.

Theo đó, tổng nhu cầu tuyển dụng là 136 người, trong đó bậc mầm non 25  giáo viên, bậc tiểu học 74 giáo viên, bậc THCS 37 người.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 01/11/2018 đến 17h ngày 30/11/2018 (vào giờ làm việc các ngày làm việc theo quy định).

Bài viết khác

0986019294