Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

UBND Quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2018

UBND Quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu, trong đó:

– Bậc Mầm non: 25 giáo viên.

– Bậc Tiểu học: 34 giáo viên.

– Bậc Trung học cơ sở: 40 giáo viên.

– Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: 01 giáo viên.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ ngày 02/01/2019 đến ngày 25/01/2019.

– Địa điểm: Tại phòng Nội vụ, Trung tâm Chính trị – Hành chính quận Hồng Bàng.

Bài viết khác

0986019294