Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

UBND thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên tuyển dụng giáo viên năm 2018

UBND thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 220/TB-UBND về tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Mầm non: 05 chỉ tiêu.

– Giáo viên Tiểu học: 17 chỉ tiêu.

– Giáo viên Trung học cơ sở: 31 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Bắt đầu từ ngày 15/08/2018 đến hết ngày 12/09/2018 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ thị xã Phổ Yên.

Bài viết khác

0986019294