Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

UBND huyện Giao Thủy, Nam Định tuyển dụng giáo viên tiểu học năm học 2018 – 2019

UBND huyện Giao Thủy, Nam Định tuyển dụng giáo viên tiểu học năm học 2018 – 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Văn hóa: 12 chỉ tiêu.

– Giáo viên Tiếng Anh: 03 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và Xét tuyển đặc cách.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc, từ ngày 01/10/2018 đến ngày 26/10/2018.

– Địa điểm: Bộ phận Tổ chức cán bộ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy.

Bài viết khác

0986019294