Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2018

UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên mầm mon, giáo viên tiểu học, giáo viên THCS năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 255 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Mầm non: 85 chỉ tiêu.

– Giáo viên Tiểu học: 136 chỉ tiêu.

– Giáo viên Trung học cơ sở: 34 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 28/08/2018 đến hết ngày 25/09/2018.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Thủy Nguyên.

Bài viết khác

0986019294