Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

UBND huyện Lộc Bình, Lạng Sơn tuyển dụng lao động hợp đồng năm học 2018-2019

Chi tiết xem tại đây

I. 
NHU CẦU TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

1. Tổng số nhu cầu tuyển hợp đồng lao động (HĐLĐ) làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp GD&ĐT trực thuộc UBND huyện Lộc Bình năm học 2018-2019 là: 31 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

+ Cấp THCS: 05 chỉ tiêu;

+ Cấp Tiểu học: 08 chỉ tiêu;

+ Cấp Mầm non: 16 chỉ tiêu;

+ Cấp THPT: 02 chỉ tiêu (Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên).

2. Hình thức Hợp đồng lao động

HĐLĐ có thời hạn đối với vị trí giáo viên Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non.

(Có biểu chi tiết nhu cầu hợp đồng từng vị trí theo đơn vị kèm theo)

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người đăng ký dự tuyển (sau đây gọi là thí sinh ) phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí cần tuyển và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

1. Điều kiện chung

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên đối với nam và nữ.

c. Có đơn đăng ký dự tuyển;

d. Có lý lịch rõ ràng;

d. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm cần hợp đồng;

e. Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2. Điều kiện về trình độ, chuyên môn

Có bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển hợp đồng lao động.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:

– Đơn xin hợp đồng;

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản photo công chứng các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí hợp đồng.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– Bản sao sổ hộ khẩu.

– Bản sao sổ BHXH (nếu có).

– Bản sao các Quyết định, các HĐLĐ đã thực hiện, kết quả đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian HĐLĐ (đối với các trường hợp đã thực hiện ký hợp đồng lao động làm công việc phù hợp tại các đơn vị).

– 03 phong bì (dán tem) ghi rõ địa chỉ người nhận.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC  XÉT  TUYỂN;  ƯU  TIÊN  TRONG XÉT TUYỂN VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

Ủy ban nhân dân huyện thành lập Hội đồng xét tuyển; các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển hợp đồng lao động sẽ được xét tuyển theo nội dung, thứ tự ưu tiên như sau:

1. Ưu tiên xét tuyển người đã và đang tham gia hợp đồng lao động ở vị trí việc làm tại đơn vị cần tuyển của năm trước liền kề, nếu thí sinh này đáp ứng đủ các điều kiện dự tuyển và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian tham gia hợp đồng lao động. Trong trường hợp số người đang tham gia hợp đồng tại vị trí việc làm nhiều hơn nhu cầu tuyển của vị trí việc làm đó thì Hội đồng sẽ căn cứ thứ tự ưu tiên theo Khoản 2, Mục này để xác định người trúng tuyển.

2. Đối với những thí sinh còn lại, Hội đồng sẽ tiếp tục thực hiện xét tuyển vào các vị trí việc làm còn thiếu theo nhu cầu và xác định người trúng tuyển căn cứ theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới như sau:

– Người có kết quả học tập toàn khóa cao hơn.

Điểm học tập toàn khóa được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập (bao gồm điểm thi tốt nghiệp và điểm bảo vệ luận văn) của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1. Người trúng tuyển phải có điểm học tập toàn khóa đạt từ 50 điểm trở lên; có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển của từng đơn vị.

– Thí sinh tốt nghiệp hệ cử tuyển có chuyên ngành, trình độ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Con liệt sĩ; Con thương binh; Con của người hưởng chính sách như thương binh;

– Người có hộ khẩu thường trú tại địa bàn (xã, thị trấn) nơi đơn vị trường có nhu cầu hợp đồng;

– Người có tổng thời gian hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Lộc Bình nhiều hơn;

– Đội viên TNXP, Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

– Người dân tộc ít người.

Trường hợp có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng được ưu tiên giống nhau đến mục ưu tiên cuối cùng tại vị trí cần tuyển thì Hội đồng xét tuyển sẽ trình Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.

Trường hợp có những đơn vị không có hồ sơ đăng ký dự tuyển hoặc không xét được đủ số lượng lao động hợp đồng, Hội đồng sẽ xét các thí sinh không trúng tuyển tại các đơn vị khác và căn cứ thứ tự ưu tiên để lựa chọn người trúng tuyển.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH HỒ SƠ

1. Thời gian: Phát hành và tiếp nhận hồ sơ trong các ngày làm việc từ ngày 28/8/2018 đến đúng 17 giờ 00 phút ngày 07/9/2018 (sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ).

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Lộc Bình. Chỉ tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Nội vụ, không nhận hồ sơ nộp bằng hình thức khác.

VI. MỘT SỐ LƯU Ý

– Mỗi thí sinh chỉ được nộp 01 hồ sơ đăng ký dự tuyển vào một trong số các trường học có nhu cầu tuyển hợp đồng lao động phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển. Nếu thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào từ 02 đơn vị trở lên sẽ không được dự tuyển.

– Trong tổ chức xét tuyển, nếu phát hiện hồ sơ thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển có văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ khác có liên quan không hợp pháp; gian lận trong kê khai sơ yếu lý lịch, đơn đăng ký dự tuyển hoặc diện đối tượng được ưu tiên (nếu có) thì thí sinh đó sẽ không được tham gia dự tuyển.

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình thông báo nội dung tuyển hợp đồng lao động để tất cả các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn biết và tham gia đăng ký dự tuyển; Thông báo này được niêm yết công khai tại Trụ sở phòng Nội vụ huyện, UBND các xã, thị trấn, đăng trên các bản tin của Đài Truyền thanh – Truyền hình và trang thông tin điện tử huyện Lộc Bình.

NHU CẦU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GD&ĐT TRỰC THUỘC HUYỆN LỘC BÌNH                                             

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày       tháng 8 năm 2018 của UBND huyện Lộc Bình)

Số TT Đơn vị Hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ (Giáo viên) Trình độ chuyên môn tối thiểu  
Số lượng Chuyên môn  
 
A B 2 3 8  
  Tổng cộng 31      
I TRƯỜNG THCS 5      
1 Trường THCS TT Na Dương 1 Sư phạm Văn – Sử Cao đẳng  
2 Trường THCS xã Tú Đoạn 1 Sư phạm Sinh – Hóa Cao đẳng  
3 Trường THCS xã Khuất Xá 1 Sư phạm Văn – Sử Cao đẳng  
4 Trường THCS xã Yên Khoái 1 Sư phạm Văn – Sử Cao đẳng  
5 Trường THCS xã Nam Quan 1 Sư phạm Tiếng Anh Cao đẳng  
II TRƯỜNG TIỂU HỌC 8      
1 Trường TH xã Yên Khoái 1 Sư phạm Tiếng Anh Trung cấp  
2 Trường TH xã Tú Đoạn I 2 01 Sư phạm Tiếng Anh; 01 sư phạm toán – tin (tin học) Trung cấp  
3 Trường TH xã Khuất Xá I 1 Sư phạm Tiếng Anh Trung cấp  
4 Trường TH xã Khuất Xá II 1 Sư phạm Tiếng Anh Trung cấp  
5 Trường TH Mỏ Na Dương 1 Sư phạm Tiếng Anh Trung cấp  
6 Trường TH xã Tĩnh Bắc 1 Sư phạm Tiếng Anh Trung cấp  
7 Trường TH xã Đông Quan I 1 Sư phạm Tiếng Anh Trung cấp  
III TRƯỜNG MẦM NON 16      
1 Trường MN TT Lộc Bình 5 Sư phạm Mầm non Trung cấp  
2 Trường MN xã Yên Khoái 3 Sư phạm Mầm non Trung cấp  
3 Trường MN xã Tú Đoạn 2 Sư phạm Mầm non Trung cấp  
4 Trường MN TT Na Dương 1 Sư phạm Mầm non Trung cấp  
5 Trường MN xã Đông Quan 2 Sư phạm Mầm non Trung cấp  
6 Trường MN xã Đồng Bục 1 Sư phạm Mầm non Trung cấp  
7 Trường MN Hoa Đào 1 Sư phạm Mầm non Trung cấp  
8 Trường MN xã Hữu Lân 1 Sư phạm Mầm non Trung cấp  
IV TRUNG TÂM GDNN – GDTX 2 01 sư phạm Hóa; 01 sư phạm Địa Đại học

Tác giả bài viết: Nga Nguyễn

Nguồn tin: tuyencongchuc.vn

Bài viết khác

0986019294