Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

UBND huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tuyển dụng viên chức Giáo dục năm 2018

UBND huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tuyển dụng viên chức Giáo dục năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu, trong đó:

– Bậc Mầm non: 10 chỉ tiêu.

– Bậc Tiểu học: 55 chỉ tiêu.

– Bậc Trung học cơ sở: 06 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 24/09/2018 đến ngày 19/10/2018 (các ngày làm việc trong tuần).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Lệ Thủy.

Bài viết khác

0986019294