Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức giáo dục

Ngày 28/9/2018, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã có Thông báo số 78/TB-UBND về Kế hoạch tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Hàm Yên.

Theo nội dung Thông báo, toàn huyện sẽ tuyển dụng bổ sung 94 chỉ tiêu biên chế viên chức, trong đó:

+ 89 chỉ tiêu viên chức ngành giáo dục.

+ 5 chỉ tiêu viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc huyện.

– Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 26/10/2018, trong giờ hành chính.

– Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: Phòng Nội vụ huyện Hàm Yên.

Bài viết khác

0986019294