Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

UBND huyện Điện Biên Đông, Điện Biên tuyển dụng giáo viên năm học 2018 – 2019

UBND huyện Điện Biên Đông, Điện Biên tuyển dụng giáo viên năm học 2018 – 2019 như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng: 82 vị trí việc làm, cụ thể:

– Vị trí Giáo viên Mầm non hạng IV: 75 giáo viên.

– Vị trí Giáo viên Tiểu học hạng IV: 03 giáo viên.

– Vị trí Giáo viên THCS hạng III: 04 giáo viên.

II. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: 

– Thời gian: Nhận hồ sơ từ ngày 21/09/2018 đến hết ngày 18/10/2018.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Tại phòng Nội vụ huyện Điện Biên Đông.

III. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển.

Bài viết khác

0986019294