Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2018

UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Mầm non: 19 chỉ tiêu.

– Giáo viên Tiểu học: 20 chỉ tiêu.

– Giáo viên Trung học cơ sở: 41 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 26/10/2018, trong giờ hành chính.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Chiêm Hóa.

Bài viết khác

0986019294