Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

Tags: "Khoa Tiếng Anh"

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH - KHOA TIẾNG ANH NĂM 2021

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH - KHOA TIẾNG ANH NĂM 2021

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 2021

15/05/2021

Dự án hợp tác giữa HPU2 và IH London

Dự án hợp tác giữa HPU2 và IH London

Dự án Trường HPU2 đang hợp tác với trường International House London trong khuôn khổ Quỹ "Sáng kiến học tập trong kỷ nguyên

15/05/2021

NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ KHOA TIẾNG ANH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ KHOA TIẾNG ANH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

Khoa Tiếng Anh - Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2

13/05/2021

Giới Thiệu Chung Về Khoa Tiếng Anh

Giới Thiệu Chung Về Khoa Tiếng Anh

Cải thiện bản thân, cải thiện cuộc sống, định vị và phát triển tương lai. 

10/05/2021

0986019294