Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

HƯỚNG DẪN THÍ SINH ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG HOẶC THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021 SỬ DỤNG KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở CẤP THPT (HỌC BẠ)

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng hoặc thông tin đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 vào Trường ĐHSP Hà Nội 2 thực hiện bằng 1 trong 3 cách như sau:
Cách 1: Điều chỉnh bằng phiếu và gửi qua bưu điện
Thí sinh thực hiện các bước sau:
- Bước 1: Thí sinh tải phiếu điều chỉnh thông tin đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) tại mục [Hỗ trợ thí sinh/Các biểu mẫu dành cho thí sinh] trên chuyên trang tuyển sinh của Trường năm 2021 hoặc trực tiếp tại địa chỉ:
http://tuyensinh.hpu2.edu.vn/bieu-mau-2021/Cac-bieu-mau-danh-cho-thi-sinh.html
- Bước 2: Viết thông tin (viết tay) cần điều chỉnh theo đúng mẫu tải về tại Bước 1, viết rõ ràng, không tẩy xóa.
- Bước 3: Gửi phiếu điều chỉnh đến Phòng Đào tạo Trường ĐHSP Hà Nội 2, Số 32, đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Phiếu hợp lệ là phiếu viết tay, ghi đủ các thông tin theo mẫu, ghi đúng thông tin cá nhân đã đăng ký xét tuyển.
Thời gian nhận phiếu điều chỉnh: Từ 27/4/2021 đến trước 17h00 ngày 18/7/2021.


Cách 2: Điều chỉnh bằng phiếu và gửi trực tiếp tại Trường
Thí sinh đến trực tiếp Phòng Đào tạo, tầng 5, Nhà A2, Trường ĐHSP Hà Nội 2 để điều chỉnh nguyện vọng theo hướng dẫn của bộ phận tiếp nhận hồ sơ.
Phiếu hợp lệ là phiếu viết tay, ghi đủ các thông tin theo mẫu, ghi đúng thông tin cá nhân đã đăng ký xét tuyển.
Thời gian nhận phiếu điều chỉnh: Từ 27/4/2021 đến trước 17h00 ngày 25/7/2021.
 
Cách 3: Điều chỉnh bằng phiếu và gửi đến e-mail tuyển sinh của Trường.
Thí sinh thực hiện các bước sau:
- Bước 1: Thí sinh tải phiếu điều chỉnh thông tin đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) tại mục [Hỗ trợ thí sinh/Các biểu mẫu dành cho thí sinh] trên chuyên trang tuyển sinh của Trường năm 2021 hoặc trực tiếp tại địa chỉ:
http://tuyensinh.hpu2.edu.vn/bieu-mau-2021/Cac-bieu-mau-danh-cho-thi-sinh.html
- Bước 2: Viết thông tin (viết tay) cần điều chỉnh theo đúng mẫu tải về tại Bước 1, viết rõ ràng, không tẩy xóa.
- Bước 3: Scan phiếu điều chỉnh thông tin tuyển sinh và gửi đến e-mail tuyển sinh của Trường theo địa chỉ: tuyensinh@hpu2.edu.vn.
Phiếu hợp lệ là phiếu viết tay, ghi đủ các thông tin theo mẫu, ghi đúng thông tin cá nhân đã đăng ký xét tuyển.
Thời gian nhận phiếu điều chỉnh: Từ 18/7/2021 đến trước 17h00 ngày 24/7/2021.
Nhà trường chỉ chấp nhận phiếu điều chỉnh qua e-mail khi đủ các điều kiện sau:
  1. Được gửi bằng chính e-mail mà thí sinh sử dụng để đăng ký xét tuyển với Trường.
  2. Phiếu điều chỉnh (đúng mẫu) phải được scan rõ ràng, không chấp nhận bản đánh máy, không chấp nhận bản kê khai sai thông tin cá nhân đã đăng ký xét tuyển.
  3. Chỉ chấp nhận các phiếu gửi đến e-mail trong thời gian quy định từ ngày 18/7/2021 đến trước 17h00 ngày 24/7/2021.

Website Khoa Tiếng Anh: https://english.hpu2.edu.vn/tuyen-sinh

Facebook Khoa Tiếng Anh: https://www.facebook.com/FFLHPU2

Hotline: 0986019294 (cô Vân Trang) /  0988181253 (cô Chu Liên) 

Bài viết khác

0986019294