Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy đối với thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy đối với thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (không nhân hệ số cho tất cả các tổ hợp xét tuyển) như sau:

STT Mã trường Mã ngành Tên ngành Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển
(Áp dụng đối với thí sinh KV3)
Mức điểm năm 2019
1 SP2 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 18,5 18,0
2 SP2 7220201 Ngôn ngữ Anh 15,0 15,0 
3 SP2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 15,0 15,0 


Ghi chú:
- Mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi (không nhân hệ số)

Tác giả bài viết: Nga Nguyễn

Nguồn tin: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Bài viết khác

0986019294