Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy - 2023

Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 thông báo tuyển sinh đại học chính quy - 2023.

Chỉ tiêu dự kiến: Ngành Sư phạm Tiếng Anh: 99 chỉ tiêu

                         Ngành Ngôn Ngữ Anh: 53 chỉ tiêu 

Thông tin chi tiết về kế hoạch tuyển sinh - 2023: 

https://drive.google.com/file/d/1PejFt4_Ph16J_OhM9nkfYqYXbB_F50p2/view?usp=sharingTags:


Bài viết khác

0986019294