Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

Quyết định Ban hành Triết lí giáo dục của Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2

Triết lí giáo dục; Triết lí giáo dục của Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2;

💥 Quyết định "Triết lí giáo dục của Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2" 💥
Nội dung triết lí: 
💢Nhân Văn: Lấy người học làm trung tâm để phát triển hài hoà, toàn diện phẩm chất và năng lực, thấm nhuần các giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
💢Khai Phóng: Trang bị nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chắc, phát huy tối đa tiềm năng con người, hình thành tư duy mở, chủ động đón nhận và sáng tạo cái mới, cái tiến bộ.
💢Hội Nhập: Đào tạo theo hướng hiện đại và chuẩn mực quốc tế nhằm hình thành ở người học năng lưc học tập, nghiên cứu và làm việc trong môi trường đa văn hoá.
❤Khoa Tiếng Anh
❤Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2


Tags:


Bài viết khác

0986019294