Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẬC 3 THEO KNLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẬC 3 THEO KNLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

 

Ngày 14 tháng 01 năm 2024, Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 đã tiến hành tổ chức Hội đồng thẩm định “Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 3 theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam”.

Tham dự Hội đồng gồm có:

  • TS Bùi Kiên Cường - Phó Hiệu Trưởng Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 - Chủ tịch Hội đồng;
  • TS Nguyễn Thị Hà Anh - Phó Khoa Tiếng Anh - Thư ký Hội đồng;
  • TS Nguyễn Thị Quỳnh Yến - Giám đốc Trung tâm KT&KĐCL - Trường Đại Học Quốc Gia - Phản biện 1;
  • TS Đặng Thị Hương Thảo - Trưởng Khoa Tiếng Anh - Trường Đại Học Phenikaa - Phản biện 2;
  • TS Đặng Ngọc Nam - Trưởng bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói Tiếng Anh - Uỷ viên

 

  • Trong buổi Thẩm định, Trưởng khoa Tiếng Anh - TS Nguyễn Thị Hồng Nhât trình bày tổng quan về bối cảnh và nhu cầu cần có định dạng đề thi tiếng Anh bậc 3 theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam nhằm đánh giá chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ của sinh viên không chuyên từ K47 – Trường Đại Học Sư phạm Hà Nội 2;
  • 04 thầy cô đại diện cho ban soạn thảo trình bày vắn tắt về định dạng đề thi của từng kỹ năng;
  • Sau đó các phản biện đã nhận xét đánh giá định dạng bài thi từng kỹ năng, đồng thời trao đổi thảo luận cùng các thành viên trong ban soạn thảo đề thi;

Xin trân trọng cảm ơn những ý kiến trao đổi của Hội đồng để giúp hoàn thiện định dạng đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Bậc 3;

Xin chúc mừng nhóm các thầy cô trong ban soạn thảo đề đã hoàn thành nhiệm vụ nhà trường giao phó.

 Tags:


Bài viết khác

0986019294