Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

Free Webinar - Tổng kết dự án của Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 & IH London

🔥🔥 What’s coming up in March? Next Saturday🔥🔥
Các bạn đã có kế hoạch gì cho Thứ 7 tuần này chưa??
Hãy cùng chúng tôi tham gia Free Webinar - chương trình tổng kết cho dự án của Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 & IH London!
Tham gia cùng các giáo viên chia sẻ kinh nghiệm để tạo khóa học trực tuyến mới cho giáo viên trung học cơ sở.
Được hướng dẫn trong quá trình lập kế hoạch, điều chỉnh và bổ sung tài liệu của mình.
* Thời gian: 16.00 - 17.00 ngày 19/3/2022
* Đăng kí trước ngày 17/3/2022
 


Tags:


Bài viết khác

0986019294