Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986019294
khoatienganh@hpu2.edu.vn

Thông báo về việc điều chỉnh lịch bảo vệ KLTN đối với sinh viên K43, lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 đối với sinh viên K43, K44 (CNKH)

Điều chỉnh lịch bảo vệ KLTNTags:


Bài viết khác

0986019294